ProjektasSiekiant ugdyti visuomenės pilietines kompetencijas bei skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, inicijuojant savanorystės, pilietiškumo projektus kiekvienoje Lietuvos mokykloje, efektyviai ir tikslingai vykdyti vaikų ir jaunimo edukacines programas, įgyvendinti iniciatyvas, skirtas pilietinėms, socialinėms, asmeninėms šalies vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kompetencijoms ugdyti, VšĮ „Pirmoji kava“ parengė projektą „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“.

Projektas atitiko keliamus reikalavimus ir jam LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo skirta 852.641,33 Eur finansinė parama, pasirašyta paramos sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-002. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2011 m. rugpjūčio mėnesį, o įvykdžius viešuosius pirkimus nuo rugsėjo buvo pradėtos transliuoti TV laidos ir akcijos.

Projekto įgyvendinimo buvo parengtos bei parodytos 128 TV laidas, 24 akcijos, sukurtas interneto tinklapis bei apmokyti 150 Lietuvos mokytojų.